Private Lease voor Noord-Oost Nederland: postcodes 6500 t/m 9999
Voor gratis advies bel: 0594 28 35 30

Wat te doen bij autoschade?

Geplaatst op 17 juli 2015

Wat moet u doen na een schade bij een eenzijdig ongeval?

Klanten private lease SmiLease
Als u klant bent bij SmiLease dient u bij een eenzijdig ongeval (u rijdt tegen een paaltje) een mail te sturen naar SmiLease Particuliere Autolease. Daarin geeft u aan wat is wanneer gebeurd, wie de bestuurder was en wat de schade is.  Een schadeformulier is niet nodig. SmiLease zorgt voor u dat de schade wordt hersteld en neemt contact met u op over de afhandeling van de schade.

Eigen autobezitters
Bent u zelf all-risk verzekerd en geen klant van SmiLease dan dient u het schadeformulier direct na het ongeval in te vullen en op te sturen naar uw verzekeraar. TIP:  getuigen aanwezig? Noteer de naam- en adresgegevens. Maak daarnaast gelijk een aantal foto’s van de situatie. Bent u niet all-risk verzekerd dan bent u bij een eenzijdig ongeval volledig aansprakelijk voor de geleden schade.

Wat moet u doen na een schade bij een ongeval met meerdere partijen?

Klanten private lease SmiLease
Bekijk eerst de situatie. Afhankelijk van de situatie belt u eerst de alarmdiensten (112). Verlaat de plaats van het ongeval niet, voordat alle gegevens aan partijen zijn achter gelaten. Het is strafbaar om dit namelijk niet te doen.

Vul vervolgens samen met de tegenpartij het schadeformulier volledig in. Let op onderstaande tips bij het invullen van het formulier. Het formulier wordt naar SmiLease Particuliere Autolease gestuurd en SmiLease regelt de rest. Wat een gemak!

Eigen autobezitters
Bekijk eerst de situatie. Afhankelijk van de situatie belt u eerst de alarmdiensten (112). Verlaat de plaats van het ongeval niet, voordat alle gegevens aan partijen zijn achter gelaten. Het is strafbaar om dit namelijk niet te doen.

Vul samen met de tegenpartij het schadeformulier volledig in. Meldt de schade zo snel mogelijk bij uw verzekeraar. Indien uw auto niet meer rijdbaar is bel dan de alarmlijn om uw auto af te slepen. Het telefoonnummer staat op uw groene kaart. Stuur het formulier naar de verzekeraar. Breng uw auto of laat uw auto afslepen naar een schadeherstelbedrijf. Het herstelbedrijf maakt voor u een Autodax calculatie. Vermeld de inschatting van de reparateur voor het herstellen van de schade op de achterkant van het formulier. Indien de schuld ligt bij de andere partij dan komt een expert van de verzekeringsmaatschappij van de andere partij om de schade te beoordelen. Uw verzekeraar behandelt de schade en beoordeelt eventuele aansprakelijkheid. Mocht u het niet eens zijn met uw verzekeraar dan kunt u nog een klachtbrief indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Het is niet eenvoudig om een schade te regelen. Met name in situaties waarbij beide partijen het niet eens zijn over de schuldvraag. Heeft u een rechtsbijstandverzekering bij uw autoverzekering? Maak hier dan gebruik van! Mocht u het allemaal zelf moeten regelen ga dan goed na welke (juridische) stappen allemaal genomen moeten worden. Wat een gedoe!

TIPS bij het invullen van het schadeformulier

 • Vul met de andere partij de voorzijde volledig in. Ga niet in op de schuldvraag, maar zorg voor een volledig ingevuld formulier waar de situatie duidelijk geschetst wordt;
 • Punt 5! Noteer gegevens van eventuele getuigen (naam, adres en telefoonnummer);
 • Punt 12! Controleer of alle kruisjes zijn ingevuld en vermeld ook het aantal aangekruiste kruisjes;
 • Punt 13! Stel samen een heldere situatieschets op;
 • BELANGRIJK! Beide partijen dienen het formulier te ondertekenen;
 • Maak foto’s van de situatie;
 • Het schadeformulier is HET BEWIJSSTUK voor afhandeling van de schade;
 • Denk om de achterkant van het formulier. Dit kan thuis worden ingevuld.

Overige tips

 • Bel alleen de politie indien: iemand gewond is, er is een buitenlands voertuig bij betrokken, er sprake is van forse schade, vermoeden van een misdrijf (bijv. drankgebruik);
 • Erken geen aansprakelijkheid en doe geen uitspraken over de toedracht van de aanrijding. Laat dit door de verzekeraars beoordelen;
 • Blijf altijd beleefd en rustig naar elkaar. Het is voor beide partijen van belang dat de formulieren netjes worden ingevuld.