Private Lease voor Noord-Oost Nederland: postcodes 6500 t/m 9999
Voor gratis advies bel: 0594 28 35 30

Private Lease en BKR

  • SmiLease Private Lease voorkant

SmiLease registreert niets bij het BKR

SmiLease is geen deelnemer van het Keurmerk Private Lease, als gevolg hiervan hoeft SmiLease uw leaseovereenkomst niet bij het BKR te registreren. Vanzelfsprekend is SmiLease wel zorgvuldig bij het afsluiten van leaseovereenkomsten. In uw belang en in het belang van SmiLease wordt nagegaan of de door u gekozen auto en de daarbij behorende kosten in overeenstemming zijn met uw inkomen.

Bij BKR registratie: minder hypotheek door leaseauto

Met bovenstaande kop heeft de Telegraaf op 23 juni 2016 in de rubriek Geldzaken een artikel gepubliceerd over de gevolgen voor uw hypotheek als een leaseverplichting bij het BKR geregistreerd wordt. Als voorbeeld wordt genoemd:

"Karin de Vries heeft een bruto jaarinkomen van 35.000 euro kan bij een rente van 2,5% een hypotheek krijgen van 151.000 euro. Ze besluit een Citroen C1 te leasen (looptijd 4 jaar, 12.000 kilometers) voor 200 euro per maand. Rekening houdend met deze verplichting kan ze nog maar 100.000 euro lenen. Het leasen van de auto met een aanschafwaarde van iets meer dan 10.000 euro, heeft tot gevolg dat ze ruim 50.000 euro minder kan lenen!"

SmiLease waarschuwt ook voor de gevolgen van een BKR registratie

SmiLease heeft al meerdere keren gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van een BKR registratie, zie bijv: https://www.smilease.nl/keurmerk-private-lease Naast verlaging van het bedrag dat u kunt lenen loopt u bij een BKR registratie ook het risico dat het rente percentage van uw hypotheek verhoogd wordt.

Als een (persoonlijke) lening bij het BKR geregistreerd wordt dan neemt voor een bank uw risicoprofiel toe, hierdoor kan voor bijv. een hypotheek een hogere rente van toepassing zijn. Als u hierdoor 0,5 % meer rente betaalt over een hypotheek van € 200.000 dan kost u dit € 1.000 extra per jaar  = € 83 per maand hogere kosten.

Wettelijke plicht voor BKR registratie

Het BKR in Tiel registreert leningen of kredieten boven de € 500 die financiële dienstverleners aan consumenten verstrekken. Op basis van aanwezige registraties wordt bepaalt of nieuwe kredieten verleend kunnen worden.

Doel van het BKR

Het doel van de BKR registratie is om overkreditering te voorkomen. Op basis van aanwezige registraties bepalen financiele dienstverleners of nieuwe kredieten verstrekt kunnen worden. Ook wordt de informatie door kredietverleners gebruikt om in te schatten of er sprake is van een hogere risico.

Looptijd  van BKR registraties

Nadat leningen afgelost zijn of nadat achterstanden ingelopen zijn blijft de registratie nog 5 jaar in de dossiers van het BKR staan.

BKR informatie m.b.t. uw registratie opvragen

Consumenten kunnen de voor hen bij het BKR geregistreerde informatie opvragen, dit kan via een bank of on-line bij het BKR. Ook kunt u opvragen welke instanties uw gegevens geraadpleegd hebben. U kunt geen gegevens van andere personen opvragen. Op de internetpagina van het BKR staan al de bedrijven geregistreerd die BKR registraties aanmelden, als u deze lijst raadpleegt dan zult u zien dat SmiLease daar niet bij staat.