Private Lease voor Noord-Oost Nederland: postcodes 6500 t/m 9999
Voor gratis advies bel: 0594 28 35 30

Kilometerheffing en all-in Private Lease

  • Kilometerheffing

Geplaatst op 22 november 2018

Kilometerheffing in combinatie met All-in Private Lease

Het onderwerp kilometerheffing of rekeningrijden staat recentelijk weer veel in het nieuws. Toename van het aantal files leidt tot hogere kosten voor het bedrijfsleven en is schadelijk voor het milieu. Zowel het bedrijfsleven als diverse brancheverenigingen vragen het kabinet om een kilometerheffing als maatregel in te gaan voeren. Mocht het kabinet besluiten om de kilometerheffing in te voeren dan ontstaat er ook voor de leaserijder een nieuwe situatie. Nu adverteert onder andere SmiLease met all-in leaseprijzen inclusief wegenbelasting. Bij rekeningrijden gaat de wegenbelasting uit het all-in leasetarief en zal de overheid de factuur van de gereden kilometers maal de heffing bij de berijder van de auto innen. Voor de overheid nog een behoorlijke administratieve uitdaging.

Kilometerheffing oplossing fileproblemeem

Volgens professor Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft, voorkomt de kilometerheffing het fileprobleem. Dit schrijft hij in Het Financieele Dagblad van 8 november. In dit artikel legt hij uit hoe kilometerheffing bijdraagt aan de oplossing voor het fileleed in Nederland. Rekeningrijden is effectiever dan alle andere maatregelen, aldus Van Wee. De voor en tegens op een rij. Als het zo duidelijk is, waarom maken wij dan nog geen gebruik van dit systeem?

Voorbeelden uit Londen en Stockholm laten al zien dat het belasten van autogebruik op bepaalde tijden van de dag en/of in bepaalde gebieden de filedruk drastisch kan verlagen. Het kabinet houdt de plannen voor een kilometerheffing al jaren tegen.  Opmerkelijk, omdat Bert Van Wee niet de enige is die voorstander is van een kilometerheffing. Ook de Oeso, het samenwerkingsverband van rijke industrielanden, en het bedrijfsleven zijn  voorstanders voor betalen na gebruik. Toch blijft het een politiek gevoelig onderwerp.

Werking kilometerheffing

Bij een kilometerheffing betaalt u als automobilist per gereden kilometer. Over het verkeersnet staan portalen die meten wanneer u er langs rijdt en wanneer en op welk tijdstip u een bepaald traject verlaat.

Op de drukke momenten, bijvoorbeeld in de spits, ligt het tarief per kilometer hoger.

Kosten kilometerheffing 

Nu het kabinet nog aarzelt om de kilometerheffing in te voeren, is het lastig de kosten te berekenen. Wil het rekeningrijden succesvol zijn, dan moet het rijden tijdens de spits flink duurder worden dan op andere uren, zo menen de bracheorganisaties. Autorijders zullen anders niet geneigd zijn de spits te vermijden. Wie een vakantiehuisje huurt in de zomervakantie is ook meer kwijt dan buiten de vakanties. Door het financiële effect maken we andere keuzes.  De zogenaamde ‘spitsheffing’ levert echter wel de meeste discussie op.  Vooral zakelijke rijders kijken met argwaan naar een dergelijk systeem.

Volgens Steven van Eijk, voorzitter van de RAI vereniging, moeten we af van het waanbeeld dat autorijden door een kilometerheffing duurder wordt dan nu. Van Eijk: “Zelfs als we alleen maar praten over een andere manier van betalen, zijn er al mensen die menen te weten dat de auto duurder wordt”.

Toekomst autobelastingen

Een kilometerheffing is wel een eerlijker systeem van het innen van autobelastingen. Ook niet onbelangrijk voor de politiek: het is toekomstbestendiger. Elke automobilist krijgt de rekening voor het gebruik van het wegennet. Zelfs als we allemaal elektrisch rijden werkt een kilometerheffing en vult de automobilist, net als nu, de schatkist in Den Haag. Dat het kabinet de hoogte gaat bepalen van de kilometerheffing is wel één om goed in de gaten te houden. Het kabinet heeft wel vaker beloftes gedaan over eventuele kostenneutrale overgangen bij autobelastingen. De werkelijkheid bleek dan toch aanzienlijk anders.

Voor nu: bekijk onze Private Lease Acties, genoemde prijzen zijn inclusief wegenbelasting!