Private Lease voor Noord-Oost Nederland: postcodes 6500 t/m 9999
Voor gratis advies bel: 0594 28 35 30

Wat kost volgend jaar uw autoverzekering?

  • Autoverzekering stijging

Geplaatst op 4 oktober 2018

Private Lease en aanpassing verzekeringspremie

Bij Private Lease is de verzekeringspremie bij de all-in leaseprijs inbegrepen. Al jaren maken verzekeraars stevige verliezen op de autoverzekeringen. Grove verhogingen van de premies worden voor komend jaar dan ook verwacht. De autoverzekeringpremies voor SmiLease stijgen ook aanzienlijk komend jaar. Het is als klant goed om te weten wat de leasemaatschappij richting u doet bij een premie aanpassing. De stijging van de premies hebben geen gevolgen voor al onze bestaande klanten, maar heeft wel effect op het prijsniveau van onze auto's. Profiteer daarom nu nog tot en met 31 oktober 2018 van de lagere leaseprijzen bij SmiLease. Vanaf 1 november wijzigen onze leaseprijzen in verband met de stijging premies autoverzekeringen. Zie hieronder voor meer informatie.

Stijging premies autoverzekeringen

De dekking van autoverzekeringen staat onder druk en dit heeft voor de meeste autobezitters gevolgen in de te betalen verzekeringskosten. Dit kan bij meerdere verzekeraars wel een verhoging zijn van 100% ten opzichte van de huidige premie.  De oorzaak van de te lage dekking voor autoverzekeraars is het gevolg van:

  1. de toename van het aantal schades, zie ook onderstaande grafiek.
  2. het te claimen bedrag per schade neemt toe, met name bij letselschade
  3. verzekeraars vragen te lage tarieven voor WA-dekking door de sterke concurrentie op deze markt

Schades per jaar

Verzekeraars lijden al jaren verlies op autoverzekeringen, met name op WA-dekkingen. De toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB), waarschuwt verzekeraars dat zij moeten stoppen met het aanbieden van verzekeringen waarop ze verlies lijden. Afgelopen jaar gaven verzekeraars hier gehoor aan en verhoogden ze de premies. Verwachting is dat ook volgend jaar een forse verhoging doorgevoerd zal worden.

Zie voor meer informatie hiervoor ook het artikel van het Dagblad van het Noorden: "WA-verzekering auto door het dak: bijna 1000 euro".