Private Lease voor Noord-Oost Nederland: postcodes 6500 t/m 9999
Voor gratis advies bel: 0594 28 35 30

Subsidie elektrische auto

 • Subsidie elektrische auto

Geplaatst op 12 juni 2020

Regeling subsidie elektrische auto is bekend

Hoofdlijn van de regeling waarmee onze overheid lease en aanschaf van elektrische auto's stimuleert:

 • Voor een nieuwe auto bedraagt de subsidie in 2020 en in 2021 € 4.000
 • Betaling bij lease in 48 maanden van € 83,33 rechtstreeks aan de klant
 • Voor een occasion bedraagt de subsidie € 2.000 per auto
 • De minimale actieradius bedraagt 120 km, de maximale aanschafprijs bedraagt € 45.000.
 • Per jaar wordt er een budget vastgesteld, toekenning in volgorde van aanvraag
 • De Leasemaatschappij moet aangesloten zijn bij het Keurmerk Private Lease  

De hoogte van de subsidie voor de elektrische auto

Een subsidie van € 4.000 is een fors bedrag, feit is echter ook dat een elektrische auto niet goedkoop is. Advies van SmiLease is dan ook om het rekensommetje goed te maken. SmiLease kan u hierbij helpen, neem bijv. de elektrische Skoda Citigo:

Kosten elektrische Skoda Citigo t.o.v. een vergelijkbare benzine auto gedurende 5 jaar
Hogere aanschafprijs, € 24.000 t.o.v. € 14.000  € 10.000
Verleende subsidie - € 4.000
Besparing brandstofkosten 10.000 km gedurende 5 jaar - € 1.500
Besparing wegenbelasting gedurende 5 jaar - € 1.250
Besparing onderhoudskosten -/- hogere kosten banden - €    300
Hogere verzekeringspremie door duurdere en zwaardere auto   € 1.200
Hogere rentekosten door duurdere auto?     PM
Aanschaf laadpaal thuis?             zal ongeveer € 1.500 zijn    PM
Hogere restwaarde bij verkoop?    PM
Per saldo hogere kosten elektrische auto gedurende 5 jaar € 4.150

 

De restwaarde van de elektrische auto

Na 5 jaar is de restwaarde van de elektrische auto erg bepalend voor de uiteindelijke rekensom. De restwaarde wordt beïnvloed door meerdere factoren:

 • Door de subsidie van € 4.000 kost de auto geen € 24.000 maar per saldo € 20.000, de subsidie leidt dan ook direct tot een lagere waarde van de auto, immers iedereen kan de auto per saldo voor € 20.000 kopen
 • Na 5 jaar vervalt voor de occasions de € 2.000 subsidie elektrische auto, hierdoor neemt na 5 jaar de occasionwaarde van de elektrische auto met € 2.000 af
 • Als technologische ontwikkelingen tot een lagere kostprijs en tot een hogere actieradius van nieuwe auto's leiden, dan neemt de restwaarde van elektrische occasions af
 • Onzeker is het verloop van de verzekeringspremie van elektrische auto's. Bij een stijgende premie neemt de interesse in de elektrische auto af
 • Als er na 5 jaar wegenbelasting betaald moet worden dan daalt hierdoor de restwaarde

Lease of koop?

Tsja welk antwoord verwacht u van ons? Natuurlijk private lease! Hier zijn echter ook argumenten voor, met name door de onzekerheid m.b.t. de restwaarde en de verzekeringspremie sluit u bij private lease belangrijke risico's uit.

Daarnaast vechten leasemaatschappijen bij nieuwe ontwikkelingen vaak om marktaandelen waardoor leaseprijzen erg scherp vastgesteld worden.

De hoogte van de subsidiepot

Voor nieuwe auto's is er voor dit jaar een pot voor subsidie van 2.500 elektrische auto's beschikbaar. Voor 2021 is er een pot voor subsidie van 3.600 elektrische auto's beschikbaar. Verhoudingsgewijs zijn dit lage aantallen. In Nederland worden er ongeveer 450.000 nieuwe personenauto's per jaar gekocht, ongeveer de helft hiervan heeft betrekking op de particuliere markt, dit betreft dan 225.000 auto. Als er voor 3.600 auto's subsidie beschikbaar is dan betreft dit 1,6% van de auto's die door particulieren geleased of gekocht worden. Niet al de auto's komen voor de regeling subsidie elektrische auto in aanmerking, hierdoor valt het percentage van de auto's die wel in aanmerking komen iets hoger uit. Voor de regeling geldt dat de subsidie toegekend wordt in de volgorde van aanvraag: wie het eerst komt die het eerst maalt.

Aanvraag procedure subsidie elektrische auto

Het is te begrijpen dat de overheid een beperkte subsidiepot beschikbaar gesteld heeft, aan de andere kant leidt dit wel tot veel onzekerheid voor de klant. De te ondernemen stappen zijn:

 • de klant moet eerst een leaseovereenkomst aangaan
 • vervolgens vraagt de klant binnen 60 dagen na ondertekening van de leaseovereenkomst de subsidie aan
 • het besluit over wel of geen toekenning wordt binnen 4 weken na de aanvraag verstrekt
 • als de subsidie toegekend wordt dan kan de auto aan de klant afgeleverd worden
 • als de subsidie niet toegekend wordt dan kan de klant de leaseovereenkomst ontbinden
 • maandelijkse uitbetaling van de subsidie vindt plaats nadat de auto op naam van de klant gezet is

Wat gebeurt er bij voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomst?

Bij voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomst stopt de maandelijkse uitbetaling van de subsidie. De leasemaatschappij leidt door de voortijdige beëindiging een stevig boekverlies op de auto, als compensatie hiervoor moet de klant bij leasemaatschappijen die bij het Keurmerk aangesloten zijn vaak 40% van de restant leasetermijnen aan de leasemaatschappij vergoeden. De vergoeding wordt berekend als % van het relatief hoge leasebedrag, de subsidie wordt hierop niet in mindering gebracht. Het door SmiLease in haar voorwaarden opgenomen percentage bij voortijdige beëindiging bedraagt 25%.

Het aanbod van SmiLease

SmiLease is geen deelnemer van het Keurmerk Private Lease, SmiLease gaat zich hiervoor ook niet aanmelden, dit omdat deelname voor al de klanten van SmiLease tot een BKR registratie zou leiden. Daarnaast vindt SmiLease het hebben van de hoogste klanttevredenheid van Nederland belangrijker dan het aanmelden voor een keurmerk.

SmiLease gaat samenwerken met een partner, waardoor klanten van SmiLease toch de mogelijkheid geboden wordt om bij lease van een elektrische auto gebruik te maken van de diensten van SmiLease. Voor lease van de op de internetpagina van Smilease aangeboden elektrische auto's gaat de klant een overeenkomst aan met de partner van SmiLease, de leaseovereenkomst wordt als gevolg hiervan bij het BKR geregisteerd. SmiLease kan namens haar partner de auto afleveren, de klant adviseren en bijvoorbeeld de inruil van de auto van de klant regelen. Vanzelfsprekend kan de klant er op vertrouwen dat de partner van SmiLease, net zoals SmiLease zelf, een goede reputatie heeft op het gebied van klanttevredenheid.

Overleg met een partner waar SmiLease mee samen gaat werken loopt. De elektrische auto's welke SmiLease namens haar partner aan gaat bieden worden op de internetpagina van SmiLease vermeld.