Private Lease voor Noord-Oost Nederland: postcodes 6500 t/m 9999
Voor gratis advies bel: 0594 28 35 30

Schade Private Lease auto voorkomen

  • Schade Private Lease auto

Geplaatst op 14 juli 2017

Stijging auto ongelukken door smartphone gebruik

Het aantal ongelukken met auto's is in de afgelopen jaren gestegen. De oorzaak van de stijging is volgens het Verbond van Verzekeraars de toename van smartphone gebruik in het verkeer en het gebrek van handhaving hierop. Uit het onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) van juni 2017 wordt de toename van smartphones in het verkeer bevestigd.

Europese automobilisten besteden 10% van de rijtijd aan afleidende activiteiten, een groot deel hiervan aan mobiel telefoongebruik, zoals typen of bellen. Er is vooral een toename in telefoongebruik te zien als de auto stilstaat of langzaam rijdt. Nu smartphones tegenwoordig over veel meer functies beschikken, kunnen bestuurders tijdens het rijden ook WhatsAppen, sms’en, e-mailen of internetten. Volgens het CBS appt één op de acht automobilisten tijdens het rijden, wat de kans op een ongeval verzesvoudigt, aldus SWOV.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.

Voorkom schade Private Lease auto

Afleiding blijkt een belangrijke rol te spelen in de stijging van het aantal ongelukken. Bedrijven en organisaties spelen hierop in door met apps voor de smartphone te komen die tijdens het autorijden ervoor zorgen dat berichten niet binnenkomen. Het doel van deze apps is het minimaliseren van het smartphonegebruik achter het stuur door de prikkels van inkomende berichten te voorkomen. U kunt schade aan uw auto voorkomen door een dergelijke app te gebruiken. Sommige verzekeringsmaatschappijen geven zelfs korting op de autoverzekering als u een anti-afleiding-app gebruikt.

Premiestijgingen door autoverzekaars

De prijzen van autoverzekeringen zijn in de afgelopen tijd behoorlijk gestegen. Deze stijgingen zijn het gevolg van jarenlange verliezen op autoverzekeringen bij verzekeraars en de toename van het aantal ongelukken met auto's. Bij SmiLease worden premieverhogingen door de verzekeraar niet aan u doorberekend. Bij private lease van SmiLease heeft u dus duidelijkheid in uw autokosten.

Heeft schade Private Lease auto effect op de leaseprijs?

Bij SmiLease betaalt u een lage eigen bijdrage bij een schade aan de auto wanneer de kosten van de schade niet verhaalbaar zijn (zie over eigen bijdrage leaseauto verder hieronder). Daarnaast werkt SmiLease met een bonus/malus trede. Bij een niet verhaalbare schade gaat u één trede omlaag en betaalt u een jaar een hogere leaseprijs per maand, omdat voor u een hogere verzekeringspremie verschuldigd is. Na een jaar schadevrij rijden komt u weer in de hogere trede. Schadevrij rijden wordt bij SmiLease daarnaast extra beloond: Klanten van SmiLease mogen (als de klant gedurende de leaseperiode geen schade heeft gereden) bij het aangaan van een nieuwe leaseovereenkomst voor een bepaald bedrag gratis opties voor de nieuwe auto uitzoeken!

Eigen bijdrage Private Lease auto

Bij een auto ongeluk waarbij de schade niet verhaalbaar is op een andere partij, betaalt u bij zowel een eigen auto als een private lease auto een eigen bijdrage. Per private lease aanbieder verschilt de eigen bijdrage leaseauto enorm. SmiLease kent een erg lage eigen bijdrage leaseauto bij schade.

In de aanvullende voorwaarden van de leasemaatschappij staat vaak hoe wordt omgegaan met de eigen bijdrage leaseauto. Bij sommige leasemaatschappijen wordt een eigen bijdrage per schade-deel berekent. In de meeste gevallen is er sprake van meerdere schade-delen, waardoor de kosten per schade enorm op kunnen lopen als een leasemaatschappij deze methode hanteert.

Mocht u nog vragen met betrekking tot schade private leaseauto of tot andere onderwerpen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via: www.smilease.nl/contact