Private Lease voor Noord-Oost Nederland: postcodes 6500 t/m 9999
Voor gratis advies bel: 0594 28 35 30

Private autolease zonder BKR registratie

Geplaatst op 27 mei 2014

Wettelijke plicht voor BKR registratie

Het BKR in Tiel registreert leningen of kredieten boven de € 500 die financiële dienstverleners aan consumenten verstrekken. Op basis van aanwezige registraties wordt bepaalt of nieuwe kredieten verleend kunnen worden.

Diverse zakelijke financiele dienstverleners zijn verplicht om verstrekte kredieten en betalingsachterstanden aan het BKR te melden.

Een creditcard is een vorm van kredietverlening, het rood mogen staan op een lopende rekening is ook een vorm van krediet verlening. Hypotheken worden alleen geregistreerd als er sprake is van een betalingsachterstand van meer dan 120 dagen.

Doel van het BKR

Het doel van de BKR registratie is om overkreditering te voorkomen. Op basis van aanwezige registraties bepalen financiele dienstverleners of nieuwe kredieten verstrekt kunnen worden. Ook wordt de informatie door kredietverleners gebruikt om in te schatten of er sprake is van een hoger risico.

Hogere rentekosten door BKR registraties

Als een (persoonlijke) lening bij het BKR geregistreerd wordt, dan neemt voor een bank uw risicoprofiel toe, hierdoor kan voor bijv. een hypotheek een hogere rente van toepassing zijn. Als u hierdoor 0,5 % meer rente betaalt over een hypotheek van € 200.000 dan kost u dit € 1.000 extra per jaar  = € 83 per maand.

Vereniging Eigen Huis heeft onderzoek gedaan naar de invloed van een persoonlijke lening op de hoogte van de verkrijgbare hypotheek. Uit dit onderzoek bleek dat een persoonlijke lening van € 10.000 de beschikbare hypothecaire ruimte verlaagt met ongeveer € 20.000.

Aantal BKR registraties

Ongeveer 9 miljoen consumenten staan geregistreerd in de digitale dossiers van het BKR. Naast leningen worden ook betalingsachterstanden geregistreerd.

Looptijd van BKR registraties

Nadat leningen afgelost zijn of nadat achterstanden ingelopen zijn, blijft de registratie nog 5 jaar in de dossiers van het BKR staan. U bent dus niet direct van uw BKR registratie af. 

BKR informatie m.b.t. uw registratie opvragen

Consumenten kunnen de voor hen bij het BKR geregistreerde informatie opvragen, dit kan via een bank of online bij het BKR. Ook kunt u opvragen welke instanties uw gegevens geraadpleegd hebben. U kunt geen gegevens van andere personen opvragen.

Private autolease en BKR registratie

Private autolease bij SmiLease betreft operationele lease: u loopt geen restwaarde risico, geen onderhoudsrisico, u heeft geen schuld etc. SmiLease meldt de private autolease niet bij het BKR.

Op de internetpagina van het BKR staan alle bedrijven geregistreerd die financiële hun dienstverleningen aanmelden, als u deze lijst raadpleegt, zult u zien dat SmiLease daar niet bij staat. Dit komt onder andere doordat SmiLease niet deelneemt aan het Keurmerk Private Lease. Als een leasemaatschappij dit wel doet, dient de financiële dienstverlening wel bij het BKR geregistreerd te worden. 

Kredietwaardigheidscontrole door SmiLease

SmiLease registreert niets bij het BKR en vraagt ook niets op bij het BKR. Vanzelfsprekend controleert SmiLease de kredietwaardigheid van haar klanten wel met als doel het voorkomen van toekomstige financiele problemen voor de klant. SmiLease vraagt de klant o.a. om een scan van een recente inkomensopgave, daarnaast vraagt SmiLease m.b.t. de klant een financiele score op.