Private Lease voor Noord-Oost Nederland: postcodes 6500 t/m 9999
Voor gratis advies bel: 0594 28 35 30

Duitsland verklaart dieselauto's de oorlog

  • Uitlaat roetuitsoot

Geplaatst op 8 maart 2017

In Duitsland is dieselrijden erg populair: ongeveer  50 % van de verkochte personenauto's is een dieselauto, in Nederland is dit 17 %. Dieselauto's zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Duitse steden willen de hoeveelheid fijnstof in de lucht beperken door de hoeveelheid dieselauto's in steden terug te dringen. Voorloper hierbij is Stuttgart, Stuttgard wil vanaf 2018 alleen nog de allernieuwste dieselauto's in het stadscentrum toelaten.

Blaue Plakette in Duitsland ?

Duitsland kent al groene milieustikkers, hier komen mogelijk blauwe milieustikkers bij. Om een blauwe stikker te ontvangen moet een benzineauto aan Euro-3 eisen voldoen en een dieselauto aan Euro-6 eisen.  Dieselauto's voldoen echter pas sinds 2015 aan de Euro-6 eis, aanpassing van de motoren kan niet, gevolg is dan ook dat oudere dieselauto's onverkoopbaar worden.

Verkoop van dieselauto's keldert in Duitsland

Als gevolg van de onzekerheid m.b.t. de toekomstige wetgeving keldert de verkoop van dieselauto's in Duitsland. In februari 2017 nam de verkoop van dieselauto's met 10,5 % af terwijl de verkoop van benzineauto's toenam.

Ontwikkelingen in Nederland

In Nederland zien wij ontwikkelingen die vergelijkbaar zijn met die in Duitsland: landelijke regelgeving ontbreekt, gevolg is dat steden met eigen regelgeving komen. Rotterdam wil de roetuitstoot in 3 jaar tijd met 40 % verminderen, om dit te bereiken is het centrum nu al verboden voor diesels ouder dan 2001. Vanaf 1 januari 2018 is het centrum verboden gebied voor diesels ouder dan 2005. Om eigenaren die in het centrum wonen te compenseren heeft Rotterdam een slooppremie ingevoerd. Ook Utrecht heeft eigen regelgeving en weert diesels ouder dan 2001. SmiLease is vooral actief in Noord Nederland, steden zoals Groningen, Leeuwarden en Assen hebben nog geen regelgeving m.b.t. uitstoot. 

Wat is met name het probleem ?

Auto's stoten CO2 en NOx uit. CO2 uitstoot is slecht voor het milieu (broeikas effect), NOx uitstoot is slecht voor de gezondheid. De overheid stimuleert de verkoop van auto's met een lage CO2 uitstoot, voor deze auto's is de BPM aanschafbelasting relatief gunstig. Het energielabel van auto's richt zich uitsluitend op de CO2 uitstoot.

NO en NO2 (de som van beiden wordt aangeduid als NOx) zijn verbindingen van stikstof en zuurstof. Deze uitstoot is slecht voor de gezondheid o.a. doordat de uitstoot ook fijnstof bevat.

In Nederland meet het RIVM continu de luchtkwaliteit met meer dan 100 vaste meetstations. De concentraties van fijnstof zijn sinds het begin van de metingen in 1993 in Nederland gedaald met 35% op de regionale meetstations en met 25-30% op de stedelijke meetstations. De Europese grenswaarde voor de gemiddelde dag-concentratie van fijnstof wordt alleen nog plaatselijk overschreden, bijvoorbeeld langs drukke straten en snelwegen. Door fijnstof in de lucht wordt de levensduurverkorting voor mensen desondanks nog altijd geschat op twaalf maanden.

Wat te doen ?

Het omslagpunt benzine / diesel ligt voor veel auto's vrij hoog, dit o.a. doordat benzineauto's veel zuiniger geworden zijn. Bij twijfel adviseert SmiLease dan ook om voor een benzineauto te kiezen. Als u kiest voor een benzineauto dan loopt u minder risico met de restwaarde van uw auto en u loopt een kleiner risico dat u in de toekomst uit stadscentra geweerd zou kunnen worden. Ook loopt u bij een dieselauto een hoger risico op onderhoudskosten die samenhangen met het terugdringen van de verontreining, zoals bijv. roetfilters.

Voordeel van Private Lease bij SmiLease in Leek

Bij Private Lease ligt het restwaarde risico en het risico van hogere onderhoudskosten bij de leasemaatschappij. U als klant kunt uw rekensom maken op basis van de aan u geoffreerde leaseprijzen. SmiLease in Leek heeft daarnaast veel actieaanbiedingen, leaset ook occasions en heeft gunstige leasecondities.

Voor het Private autolease aanbod van SmiLease zie: Leaseaanbod / Occasions / Actie