Private Lease voor Noord-Oost Nederland: postcodes 6500 t/m 9999
Voor gratis advies bel: 0594 28 35 30

BKR registraties en Private Lease

 • BKR Registratie Tiel

Geplaatst op 21 september 2016

BKR registraties

SmiLease krijgt veel vragen over BKR registraties en de mogelijke gevolgen hiervan. Hierbij ontvangt u een korte toelichting met betrekking tot BKR registraties.

Het BKR in Tiel registreert leningen of kredieten die financiële dienstverleners aan consumenten verstrekken. Op basis van aanwezige registraties wordt bepaald of nieuwe kredieten verleend kunnen worden. Ook is de hoogte van de rente die u betaalt afhankelijk van BKR registraties. Doel is het voorkomen van overcreditering van consumenten.

Geregistreerd worden:
 

 • Leningen en kredieten van meer van € 250, hieronder vallen ook creditcards, een kredietfaciliteit op uw rekening courant etc. Betalingsachterstanden worden na 3 of 4 maanden aan het BKR gemeld;
 • Schuldregelingen en schuldbemiddelingen;
 • Private lease contracten voorzover het leasebedrijf deze aanmeldt (SmiLease meldt niets aan), betalingsachterstanden worden vervolgens na 2 maanden gemeld;
 • Hypotheken worden alleen geregistreerd bij betalingsachterstanden van meer dan 4 maanden.
   

BKR coderingen die u kunt krijgen:
 

 • Als u geen betalingachterstand heeft dan krijgt u geen speciale code achter uw naam;
 • Betalingsachterstanden worden geregistreerd door vermelding van de code A achter uw naam;
 • Als u de achterstand ingelopen heeft dan wordt de code H achter uw naam vermeld.
   

Wanneer worden de gegevens verwijderd ?

Een BKR registratie wordt verwijderd 5 jaar nadat de overeenkomst als beëindigd doorgegeven wordt aan het BKR. Als u een private lease overeenkomst heeft afgesloten die 5 jaar loopt en in het eerste jaar een betalingsachterstand van meer dan 2 maanden heeft opgelopen dan wordt deze registratie pas 9 jaar later verwijderd.

U kunt een registratie mogelijk eerder laten verwijderen door gebruik te maken van bureaus die hier in gespecialiseerd zijn, bijv. door Dynamiet Nederland. Dergelijke bureaus zijn echter niet goedkoop, u betaalt al snel € 500 tot € 1.000 voor de dienstverlening, vervolgens is het nog afwachten of de registratie echt verwijderd kan worden.  Registraties kunnen alleen verwijderd worden als deze door administratieve fouten ten onrechte gemaakt zijn.

Hoeveel registraties zijn er bij het BKR in Tiel ?

Per 1 januari 2016 is de registratiedrempel verlaagd van € 500 naar € 250, daarnaast registreren al de deelnemers van het Private Lease Keurmerk met ingang van 2016 al de leaseovereenkomsten. Het aantal registraties zal hierdoor dan ook behoorlijk toenemen.

Het BKR registreert gegevens van 8.500.000 Nederlanders, Totaal worden ongeveer 15 miljoen kredieten geregistreerd waarvan 5 miljoen kredieten al afgelopen zijn. 33 % van al de registraties heeft dus betrekking op al afgeloste leningen.

Gevolgen van een BKR registratie

Doel is om overkreditering te voorkomen, dat is een goed iets. Niemand heeft er wat aan als u meer schulden maakt dan verantwoord is. De exacte gevolgen zijn niet aan te geven, deze wisselen van bank tot bank. Gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn: een veel lagere hypotheek of een hogere hypotheekrente. Als de hypotheekrente bijv. 0,5 % hoger vastgesteld wordt dan kost u dit bij een hypotheek van € 200.000 aan extra rentekosten € 1.000 per jaar. Zie voor informatie ook onze nieuwsbrief: https://www.smilease.nl/telegraaf-minder-hypotheek-door-leaseauto

SmiLease registreert niets bij het BKR

SmiLease is geen deelnemer van het Keurmerk Private Lease, als gevolg hiervan hoeft SmiLease uw leaseovereenkomst niet bij het BKR te registreren. SmiLease is deelnemer van het keurmerk "Private Lease OK" waarbij de verplichting tot BKR registratie niet aanwezig is.

Vanzelfsprekend is SmiLease wel zorgvuldig bij het afsluiten van leaseovereenkomsten. In uw belang en in het belang van SmiLease wordt nagegaan of de door u gekozen auto en de daarbij behorende kosten in overeenstemming zijn met uw inkomen.